Jokidé Kinderopvang
Acacialaan 12-14
8302 AK Emmeloord
085 799 0102
info@jokide.nl

Typisch Jokidé!

Klein maar fijn, dat is typisch Jokidé! Het begon allemaal in 1986, toen Joke Timmer Kinderopvang de Flierefluiter begon in haar boerderij in Emmeloord. Kleinschalig, supergezellig, warm en huiselijk moest het zijn. En dat was het ook! Later, in 2009 kwamen daar nog enkele locaties bij terwijl ze bleef vasthouden aan haar visie. Stichting Kinderopvang Flevoland was een feit. Zo maakte Joke van haar passie haar werk.

Anno 2024 staat Stefan ten Veen aan het roer. Grootgebracht tussen de kinderbedjes en de speeltoestellen maakt hij van de visie van zijn moeder nu zijn missie. Samen met Team Jokidé.

“Alle kinderen verdienen extra aandacht en voor alle kinderen moet kinderopvang een warm nest zijn, net als thuis. Dat gunnen we elk kind in Nederland en daarom is Jokidé geboren. Klein maar fijn! Daar willen we groot mee worden!”

Stefan ten Veen, algemeen directeur Stichting Jokidé

Voor wie zijn we er?

Jokidé is er voor de kinderen, voor alle kinderen. Iedereen doet mee en we doen het samen. Dat is ons devies.

Wie extra zorg en aandacht nodig heeft, krijgt dat. Maar wel gewoon in de groep, met zijn allen, net als thuis. Onze begeleiders zijn erop getraind om de extra zorg te bieden die je kind nodig heeft, ook als het gaat om kinderen met een medische of sociale indicatie.

Welke vormen van kinderopvang biedt Jokidé?

Jokide biedt opvang voor kinderen van nul tot dertien jaar. Op elke Jokidé-locatie is er een kinderdagverblijf, een peuteropvang en een buitenschoolse opvang.

Kinderopvang in Flevoland, Friesland en Overijssel

Jokidé is een stichting voor kinderopvang met een groeiend aantal locaties. Naast onze bakermat in de Noordoostpolder in Flevoland verzorgt Jokidé nu ook kinderopvang in Overijssel en Friesland.

 

 

Team Jokidé

Kinderopvang Jokidé ademt de sfeer van een familiebedrijf. We zorgen en geven om elkaar, iedereen is gelijk en we springen voor elkaar in. Bij Jokidé hebben we in feite geen personeel, maar gewoon een team met ruim 50 toegewijde, liefdevolle en vakkundige mensen. Wie profiteren daarvan? Juist: de kinderen!

Team Jokidé bestaat uit mensen die er vanaf het begin bij waren en nieuwe teamleden. En regelmatig werken we met stagiaires die vroeger ook met veel plezier bij ons in de opvang verbleven. Het toont hun betrokkenheid en laat zien hoe onze huiselijke en warme formule gewaardeerd wordt.

Altijd een vertrouwd gezicht

Met de werkroosters letten we er goed op dat er steeds een gezonde mix van begeleiders op de groepen werkt. Ervaren en minder ervaren, jong, oud en van allerlei culturen. Daarnaast zorgen we voor continuïteit op de groep. Voor alle kinderen (en hun ouders) is er elke dag weer die bekende lach van een vertrouwd gezicht.

 

Visie en werkwijze

Bij Jokidé hebben we een heldere visie op mensen en opvoeding. Die visie gaat er vanuit dat kinderen van nature bepaalde eigenschappen hebben en dat ze willen groeien. Ouders en anderen die voor hen zorgen helpen hierbij. Dus ook Team Jokidé.

Bij het opvoeden willen we goed aansluiten bij wat een kind kan en wil leren. Het team is er vooral om te begeleiden. Het is daarbij belangrijk dat elk kind zich geaccepteerd, veilig en geborgen voelt op zijn of haar eigen manier. We willen vooral dat kinderen zelfstandig en sociaal vaardig worden. We willen graag dat ze anderen respecteren en iets bijdragen aan de wereld als ze later groot zijn.

Onze werkwijze

Vanuit deze visie heeft Jokidé een eigen werkwijze met een pedagogisch beleidsplan ontwikkeld. Elders op deze website kun je daar meer over lezen. Op basis van dit plan gaan onze deskundige begeleiders elke dag met de kinderen aan de slag. Daarbij passen ze de uitgangspunten van de Gordon Methode toe. In een kinderopvangomgeving helpt de Gordon Methode opvoeders en verzorgers om effectief te communiceren met de kinderen die zij begeleiden.

De Gordon-methode

De Gordon Methode, ook wel bekend als ‘effectief communiceren’ of ‘luisteren naar kinderen’, is een benadering met als doel het verbeteren van communicatie en het opbouwen van positieve relaties tussen volwassenen en kinderen. Dat is een hele mond vol, maar het komt er op neer dat onze medewerkers gericht zijn op het erkennen van de gevoelens en behoeften van kinderen. Verzorgers leren actief te luisteren naar wat kinderen te zeggen hebben zonder oordeel of kritiek, waardoor kinderen zich gehoord en begrepen voelen. Daarnaast worden kinderen aangemoedigd om hun gevoelens te uiten op een respectvolle manier, terwijl ze ook leren om rekening te houden met anderen.

In een kinderopvang die de Gordon Methode gebruikt, worden conflicten opgelost via overleg en samenwerking, waarbij de behoeften en gevoelens van alle betrokkenen worden erkend. Dit bevordert een positieve en ondersteunende omgeving waarin kinderen zich veilig voelen om zichzelf te zijn en zich te ontwikkelen.

Door het toepassen van de Gordon Methode kunnen verzorgers en kinderen op een respectvolle en constructieve manier met elkaar omgaan. Dit draagt bij aan een harmonieuze en stimulerende kinderopvangervaring.

Lees hier meer over de door Jokidé toegepaste Gordon Methode.

Coaching van pedagogisch medewerkers

Het observeren van het gedrag en de emoties van kinderen is een kunst op zich. Daarom is de inzet van een pedagogische coach op alle kinderopvanggroepen in heel Nederland wettelijk verplicht. En zoals de wet dit opdraagt moeten we dit jaarlijks inzichtelijk maken. Lees hier het aantal coachingsuren per groep.

 

 

Ouders, inspraak en de ouderraad

Jokidé biedt kinderopvang in het verlengde van de thuissituatie. Dit betekent dat onze begeleiders niet alleen je kind maar ook jouw als ouders of verzorgers goed moeten kennen. Verder waarderen we het als je met ons meedenkt en meedoet. Dat bevordert de klik en de betrokkenheid tussen ouders en onze kinderopvang en dat is alleen maar beter voor de kinderen. Daarom hijsen we alle papa’s, mama’s, opa’s, oma’s of andere verzorgers van de kinderen op het schild.

Inspraak

Bij Jokidé stimuleren onze begeleiders de wederzijdse betrokkenheid actief. Dat is voor ons een basisgegeven. Je merkt het meteen als je op de groep komt. Zo kan inspraak dagelijks plaatsvinden.

Maar we bieden je nog meer mogelijkheden om mee te denken en te mee te doen. De belangrijkste vindt je hieronder:

 • Het rechtstreeks aanspreken van de directeur. Dit is vrijwel dagelijks mogelijk via een belletje met ons centrale nummer.
 • Het bijwonen van ouderavonden. Deze vinden regelmatig plaats.
 • Het doorgeven van klachten
 • Het aangeven van je klanttevredenheid
 • Zitting nemen in de ouderraad.

De ouderraad van Jokidé

Jokidé heeft een actieve ouderraad. Deze vertegenwoordigt de ouders en verzorgers van alle locaties en heeft als doel de kwaliteit van de opvang te waarborgen en te verbeteren. De raad adviseert de Stichting Jokidé over allerlei aangelegenheden genoemd in de Wet kinderopvang. Zo heeft de raad informatierecht en adviesrecht op een aantal beleidsthema’s, zoals:

 • Het bieden van verantwoorde kinderopvang
 • Voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid
 • Openingstijden
 • Spel- en ontwikkelingsactiviteiten
 • Klachten en klachtenregeling
 • De prijs van de kinderopvang

Samenstelling ouderraad

Elke vestiging heeft een of twee vertegenwoordigers in de ouderraad. Op dit moment bestaat de ouderraad uit:

 • Renata Lampartova, vertegenwoordiger locatie Espel
 • Elma van der Sar, vertegenwoordiger locatie Nagele
 • Petra van Beek, vertegenwoordiger locatie Zuiderkade

De ouderraad is bereikbaar via e-mail: ouderraad.st.kinderopv.fl@gmail.com

 

Het dagprogramma

Bij Jokidé werken we aan de hand van een dagprogramma, ook wel werkplan genoemd. Dit programma staat beschreven in het eigen beleidsplan waarover elke Jokidé-groep beschikt. Wil je een indruk krijgen van het beleid en en de dagindeling van de groep van jouw voorkeur? Kijk dan bij de ‘meest gestelde vragen’ in de specifieke groepsbeschrijving op deze site.

Om een indruk te geven van hoe de dag van je kind er ongeveer uitziet vind je hieronder een voorbeeldwerkplan ‘baby’s’ voor de kinderdagverblijven.

Werkplan baby’s

07:30 – 09:00     Ontvangst. Het team besteedt veel aandacht aan het kind en de ouder/verzorger. Er wordt informatie uitgewisseld over het kind, zoals speciale gebeurtenissen van de week. De leidster zwaait samen met het kind de ouder/verzorger uit.

9:30                      Fruit eten en limonade drinken (vanaf 6 maanden).*

11:30                    Brood eten (vanaf 9 maanden).

13:00                    Vertrek van de kinderen die alleen ’s morgens de crèche bezoeken. Ontvangst van de kinderen die alleen ’s middags de crèche bezoeken.

15:00                    Fruit eten en limonade drinken (vanaf 6 maanden).

17:00 – 17:30        Limonade ronde + soepstengel of meegebracht warm eten.

17:30 – 18:30        De kinderen worden gehaald. Het team informeert de ouder/verzorger over het kind en de gebeurtenissen van de dag.

*Fruit en drinken zijn voor rekening van Stichting Kinderopvang Flevoland.

 

 

 

Huisreglement en Algemene Voorwaarden

Kinderopvang Jokidé beschikt over een huisreglement. Hierin staat allerlei nuttige informatie nog eens handzaam bij elkaar. Bijvoorbeeld over de openingstijden van de verschillende locaties en de afspraken die we maken met de ouders en verzorgers om de kinderopvang goed te laten verlopen.

Klik hier om het huisreglement te downloaden.

Het huisreglement maakt deel uit van de algemene leveringsvoorwaarden. Om deze in te zien klik je hier.

 

Inschrijven en wachtlijsten

Wil jij je kind inschrijven bij Jokidé? Een verstandige keuze! Je kunt je kind eenvoudig en snel inschrijven door gebruik te maken van het inschrijfformulier.

Is er een wachtlijst?

Kinderen in de leeftijd van 6 weken t/m 12 jaar kunnen worden geplaatst. Indien er op dat moment geen plaats is op de gewenste dag(delen) kan een kind worden ingeschreven op de wachtlijst. Kinderen die op medische of sociale indicatie worden aangemeld, worden in principe met voorrang geplaatst. Na overleg met arts en/of maatschappelijk werk wordt per aanmelding bekeken of versnelde plaatsing noodzakelijk is.

 

Financieel

Facturering

Jokidé int de vergoeding voor de kinderopvang via automatische incasso. Het bedrag wordt rond de 28e van elke maand middels vooruitbetaling van je rekening afgeschreven.

Ouders die geen gebruik van automatische incasso maken, kunnen er voor kiezen om 3 maanden vooruit te betalen.

Kinderopvangtoeslag

Als je gebruik maakt van kinderopvang bij Jokidé dan heb je recht op kinderopvangtoeslag. De hoogte van deze toeslag hangt af van de hoogte van je inkomen, het aantal kinderen en de soort opvang. Je kunt per kind voor maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag krijgen. Dit is afhankelijk van het aantal gewerkte uren van de ouder die het minst werkt. Er geldt ook een maximumuurtarief.

Alles wat je weten wilt over het gebruikmaken van kinderopvangtoeslag lees je hier.