Jokidé Kinderopvang
Acacialaan 12-14
8302 AK Emmeloord
085 799 0102
info@jokide.nl

Veilige en warme zorg

Een kind beschikt van nature over bepaalde eigenschappen en karaktertrekken. Het heeft de drang om zich te ontwikkelen. Opvoeder(s) en de directe omgeving van het kind spelen hierin een belangrijke rol, dus ook Jokidé. Ons toegewijde team zet alles in het werk om je kind heerlijk te laten spelen én groeien. Dat alles in een warme, huiselijke en veilige omgeving.

Beleid Kinderdagverblijf

Ten aanzien van de opvoeding zoeken wij zo veel mogelijk aansluiting bij het ontwikkelingsstadium van het kind. Het team speelt hierin hoofdzakelijk een begeleidende rol. Wij vinden het belangrijk dat elk kind zich op zijn of haar eigen niveau geaccepteerd weet en geborgen voelt. Uitgangspunt is de thuissituatie zoveel mogelijk te benaderen, waarbij normen en waarden de rode draad vormen. En natuurlijk: iedereen is welkom!

Pedagogisch hoofddoel

Kinderopvang Jokidé heeft als pedagogisch doel om een kind te laten opgroeien tot een zelfstandig en sociaal vaardig individu. Tot een persoon dat zijn medemensen respecteert en de wereld iets te bieden heeft. Om dit te bereiken geschiedt de verzorging en begeleiding door een deskundig team op basis van ons pedagogisch beleidsplan.

Beleidsplan Kinderdagverblijf

Wil je meer weten over ons pedagogisch beleid voor onze kinderdagverblijven? Elke locatie heeft een eigen beleidsplan voor de omgang met kinderen tussen 0 en 4 jaar. De uitgangspunten van ons pedagogisch beleid zijn in deze beleidsplannen vertaald naar werkplannen (dagprogramma’s) voor de baby’s en de pukkies. Wil je meer weten over het specifieke beleid en het dagprogramma van het kinderdagverblijf van jouw keuze? Kijk dan onder ‘beleid’ bij de meest gestelde vragen van deze groep.

Erkende kinderopvanginstelling

De Stichting Jokidé is opgenomen in het gemeenteregister als een erkende en goedgekeurde kinderopvanginstelling.

Beleid Peuterspeelzaal

Spelenderwijs leren en ontwikkelen, dat staat centraal in onze peuterspeelzalen. We stimuleren je peuter om zelf te onderzoeken en te ervaren tijdens het spel. Hiervoor bieden onze begeleiders een veilige basis. Ze werken aan de hand van onze zorgvuldig gekozen pedagogische uitgangspunten.

Onze belangrijkste pedagogische speerpunten

  1. We reageren steeds positief als je kind contact zoekt.
  2. We geven je kind het gevoel dat het mag zijn wie het is.
  3. We ordenen voor het kind de wereld en sturen gedrag.
  4. We sluiten aan bij de innerlijke drijfveer van kinderen om de wereld te ontdekken met spel en avontuur.
  5. We scheppen een veilige sfeer, stimuleren vriendschappen en leren je kind omgaan met verschillen.

Beleidsplan

Wil je meer weten over ons pedagogisch beleid voor onze peuterspeelzalen? Download dan hier ons plan voor pedagogische coaching en beleid.

Beleid BSO

Bij onze buitenschoolse opvang staat plezierige vrijetijdsbesteding voor kinderen van 4 tot 12 jaar centraal. We hechten waarde aan de individuele behoeften en wensen van elk kind, terwijl ook de groepsdynamiek wordt gestimuleerd. We moedigen zelfstandigheid en eigen keuzes maken aan en vinden kinderinspraak erg belangrijk. In warme en veilige ruimtes bieden we een basis van gezelligheid en respect. Van daaruit organiseren we diverse activiteiten voor de kinderen.

Pedagogische uitgangspunten en handelen:

– Veiligheid

We bieden een veilige omgeving waar kinderen zichzelf kunnen zijn, hun ervaringen kunnen delen en waar hun problemen serieus worden genomen en opgelost. Kinderen worden gestimuleerd om vriendschappen te sluiten en respectvol met elkaar om te gaan, ongeacht verschillen zoals haarkleur of huidskleur. We hebben aparte ruimtes voor verschillende leeftijdsgroepen, zodat kinderen op hun eigen niveau kunnen spelen zonder druk te voelen.

– Persoonlijke Ontwikkeling

We stimuleren zelfstandigheid, zelfvertrouwen, flexibiliteit en creativiteit bij kinderen, zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot sociaal vaardige individuen. Kinderen worden betrokken bij het plannen van activiteiten en leren samen oplossingen te bedenken. Ook is er ruimte voor sociale ontwikkeling door communicatie, samenwerking en empathie.

– Waarden en normen

Kinderen leren waarden en normen door te delen en door het accepteren van verschillen, zoals gezinsstructuur en geloofsovertuiging, zonder te oordelen.

Pedagogisch beleidsplan BSO

Wil je meer weten over ons pedagogisch beleid voor BSO-kinderen? Elke BSO heeft een eigen beleidsplan voor de omgang met kinderen tussen 4 en 12 jaar. Deze vind je bij de meest gestelde vragen bij de specifieke locatie.

 

Veiligheid, hygiëne en gezondheid

Jonge kinderen zijn kwetsbaarder. Er zijn tal van factoren die de gezondheid beïnvloeden. Ook in een kindcentrum als Jokidé is dat het geval. Verantwoord aandacht geven aan veiligheid, hygiëne en gezondheid vinden we daarom zeer belangrijk. We hebben hierover interne afspraken gemaakt en werkprocessen vastgesteld in een gedetailleerd beleidsplan. Dit plan is bestemd voor iedereen die direct of indirect bij onze kinderopvang betrokken is. Het plan wordt regelmatig geëvalueerd, besproken en aangescherpt. Zo verbetert Jokidé voortdurend de veiligheid en gezondheid.

Beleidsplan Veiligheid, Hygiëne en Gezondheid

Ben je benieuwd naar de manier waarop Jokidé omgaat met Veiligheid, Hygiëne en Gezondheid? Elke locatie heeft een eigen beleidsplan hiervoor. Deze vind je onder ‘Beleid’ bij de meest gestelde vragen bij de specifieke locatie.

 

Klachtenregeling

Jokidé doet er alles aan om dagelijkse goede kinderopvang te bieden. Toch kan het voorkomen dat je ergens een klacht over hebt. Klachten nemen wij graag serieus en helpen ons om onze dienstverlening voortdurend te verbeteren. Daarom hebben wij een transparante en heldere klachtenregeling ontwikkeld. Zo weet je als ouder precies wat je kunt doen om een klacht in te dienen en wat je vervolgens van ons mag verwachten.

Wat te doen bij klachten?

  1. Ben je ergens ontevreden over? Bespreek het dan met de betrokken Jokidé-medewerker of anders een medewerker van het hoofdkantoor. Wij proberen dan gelijk tot een oplossing te komen.
  2. Kom je er niet uit, ben je niet tevreden over de oplossing of wil je klacht graag geregistreerd zien? Dien dan per e-mail een interne klacht bij ons in via info@jokide.nl. Wij nemen deze dan anoniem op in ons klachtenverslag. Dit brengen we mede onder de aandacht van de oudercommissie en de toezichthouder van de GGD.
  3. Betreft je klacht een vermoeden van kindermishandeling of grensoverschrijdend gedrag, dan zetten we de Meldcode kindermishandeling kinderopvang in werking.
  4. Ben je niet tevreden over de behandeling van je klacht? Dan kun je de klacht ook extern indienen bij het klachtenloket Kinderopvang. Ook kun je naar de Geschillencommissie Kinderopvang stappen. Alle kinderopvangorganisaties zijn hierbij wettelijk verplicht aangesloten.

 De klachtenregeling kun je hier downloaden.